Diensten

Boekhouding

De boekhouding is een bezigheid wat veel tijd vergt. Tijd die u liever besteedt aan uw onderneming. Boekhouden is lastig en een vak apart, wat wij graag voor u verzorgen. Steeds veranderde wet- en regelgeving maakt het er niet makkelijker op. De administratie vormt vaak een sluitpost maar toch is een goede betrouwbare en sluitende administratie een must voor een goede nachtrust. Goed ondernemerschap vereist relevante en actuele financiële gegevens. Vanuit een goede basis ontstaat een begroting, jaarrekening en fiscale aangifte. Wij verzorgen uw administratie zodanig dat dit een start is voor een optimaal bedrijfsresultaat.

Inkomstenbelasting/ Vennootschapbelasting

Wilt u de belastingaangifte van het laatste jaar en de komende jaren uit handen geven? Een jaarrekening laten opstellen, bij Da & Ta Administratie bent u op het juiste adres! Voor particulieren kunnen wij ook onze diensten beschikbaar stellen in de vorm van het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.

Omzetbelasting

Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde) is een belasting die een overheid heft op de verkoop van producten en/of diensten. De belasting wordt geheven op de verwachte marktwaarde die aan een product wordt gegeven in elke stap van het productie- of distributieproces. Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door niet-btw-plichtige organisaties.

Loon Administratie

Uw loonadministratie is bij Da & Ta Administratie in goede handen. Wij zorgen ervoor dat de verloning correct en tijdig wordt uitgevoerd. Met behulp van professionele software kunnen wij alle salarissen verzorgen, rekening houdende met welke cao dan ook en met inachtneming van de wettelijke fiscale verplichtingen. Hierbij hoort ook het verstrekken van de juiste loongegevens aan pensioen- en/of vut fondsen. Periodiek zenden wij voor u de aangifte loonheffing naar de Belastingdienst en verstrekken de vereiste salarisspecificaties en jaaropgaven voor uw werknemers.

 

Fiscaal advies

Wij geven u altijd het advies dat belastingtechnisch zo gunstig mogelijk voor u is. Onze kennis is up to date op alle belastinggebieden.